Filter papiriPonuda filter papira uključuje:

  • kvalitativni i kvantitativni 

  • filteri od staklenih vlakana


  • filteri od kvarcnih vlakana


  • filteri za kromatografiju

  • pribor za filtriranje