Oprema za filtriranje

  • filter lijevci    

  • filter dispenzori 

  • uređaj za vakuum filtraciju

  • vakuum pumpe